Równania wyższych stopni cz. 1 [CAŁOŚCIOWE OMÓWIENIE]

Przykład 1

Rozwiąż równanie:
a) $latex {{x}^{3}}-125=0$
b) $latex 5{{x}^{3}}+40=0$
c) $latex 27{{x}^{3}}+1=0$
d) $latex -3{{x}^{3}}+192=0$

Przykład 2

Rozwiąż równanie:
a) $latex {{x}^{3}}-16x=0$
b) $latex {{x}^{3}}+4x=0$
c) $latex 4{{x}^{3}}-x=0$
d) $latex {{x}^{3}}=64x$
e) $latex {{x}^{3}}=-25x$

Przykład 3

Rozwiąż równanie:
a) $latex x\left( {x+1} \right)\left( {x-2} \right)=0$
b) $latex x\left( {x+3} \right)\left( {x+7} \right)=0$
c) $latex \left( {2x+1} \right)\left( {3x-3} \right)\left( {2x+8} \right)=0$
d) $latex \left( {x-5} \right)\left( {2x-3} \right)\left( {5x+4} \right)=0$

Przykład 4

Rozwiąż równanie:
a) $latex 25{{x}^{3}}+7=8$
b) $latex 2{{x}^{3}}-300=-50$
c) $latex x\left( {{{x}^{2}}+3} \right)=3\left( {x+9} \right)$
d) $latex x\left( {{{x}^{2}}-5} \right)=-5\left( {x+25} \right)$
e) $latex {{x}^{3}}-30x=6x$